• Sprzedaż hurtowa i detaliczna żywności, produktów rolnych i przemysłowych

• Pośrednictwo międzynarodowe handlu i usług

• Handel i obsługa nieruchomości

• Usługi reklamowe i marketingowe 

• Badanie rynku i opinii publicznej 

• Factoring and forfeiting

• Doradztwo gospodarcze, biznesowe i organizacyjne

• Księgowość 

• Nauczanie języków obcych - niemiecki, angielski, polski 

• Tłumaczenia: niemiecki, angielski, polski, słowacki, ukraiński, rosyjski

• Usługi biura podróży 

• Usługi naprawy, regeneracji i renowacji

• Obsługa obiektów socjalnych, kulturalnych i rozrywkowych

• Usługi administracyjne 

• Produkcja szkła i wyrobów szklanych

• Produkcja biżuterii i pamiątek 

• Usługi w zakresie zakwaterowania 

• Zapewnienie dodatkowych zajęć edukacyjnych 

• Usługi magazynowo-spedycyjne

• Organizowanie imprez kulturalnych i innych imprez